歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Journalistikens framtid

Understundom glider bloggens tankar bort från Japan och dess historia. Oftast har jag den goda smaken att bespara läsarna dessa tankar. Men ibland blir förnimmelserna ofrånkomligt starka och lusten att skriva av sig blir påträngande, som exempelvis här, här, här och här. Journalistik, eftersom bloggen har en del erfarenhet av det, i såväl Sverige som utomlands, är ett sådant ämne. Här syftar jag då specifikt på den del som kräver trycksvärta, annonsörer och betalande läsare för att nå ut med sitt budskap. Bloggen kan ses som ett stycke journalistik i dess post-modernistiska betydelse. Det finns inga akademiska resonemang kring valet av källor, olika historiska synsätt presenteras inte, det finns varken post-feministisk hermeneutik, Cliometrik (Clio var hjälteskrivningarnas musa), historiematerialism, dekonstruktion, poststrukturalism, prosopografi eller liknande som styr resonemangen. Istället beskrivs personer, händelser och tidslinjer utifrån kända, oftast vidimerade, fakta och hur dessa återspeglas i dagens japanska samhälle. Journalister inom press som kräver utgivarcertifikat, fnyser lite föraktfullt åt detta och kallar det medborgarjournalistik. Det får de gärna göra. Läs mer