歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Ny ambassadpersonal i Tokyo

Det är snart fem år sedan Magnus Robach presenterade sitt kreditivbrev för den förre kejsaren. Normaltid för en postering utomlands för UD personal är närmare fyra år än fem. Eftersom det heligaste av heliga står i farstun, nämligen semester hemma i Sverige, är det således inte osannolikt att Hans Excellens inte enbart packar resväskor, utan även beställt flyttcontainer. Dessutom är han inte ensam om att ha tjänstgjort länge på ambassaden så det lär komma fler nya svenska ansikten i Roppongi. Utöver det börjar ambassadbyggnaden visa tecken på begynnande medelålder. Källaren med sin pool och squashbana är så pinsam att de boende ogärna visar upp det för gäster längre, även majestätet lär ha uttryckt viss förvåning för ett antal år sedan. Således är det inte orimligt att konsulära sektionen utökas med en temporärt ansvarig för ombyggnation. Bloggen funderar i detta inlägg lite på vad som kommer att ske med ambassaden framöver. Läs mer


1 kommentar

Cecilia Malmström ny ambassadör i Tokyo

Så här i årets sista skälvande minuter dök det upp en anledning för bloggen att producera ett inlägg mer än som var tänkt. Skribenter är ofrivilliga offer för omständigheter de inte kontrollerar. Anledningen är att Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström offentliggjort att hon har för avsikt att sluta med politiken. Anledningen kan man spekulera kring, ett tänkbart skäl är att hon möjligtvis inte har lust att bli den partiledare som tvingas stänga dörren till Liberalernas partiexpedition. Men det är förstås en cynisk inställning hos en alltid lika skeptisk blogg. Men hon är endast 50 fyllda och att återgå till statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet hos den gamle Clartéisten Bo Rothstein torde vara en något sömngångaraktig tillvaro efter åtta år i Bryssel. Tidpunkten verkar också vald med största omsorg, även murvlar vill fira jul. Eftersom bloggen tidigare propagerat för att Sverige borde höja sin profil i Tokyo, uppenbarar sig således ett gyllene tillfälle. Läs mer


Lämna en kommentar

Spillror av Edo för Tokyoflaneraren

Tokugawa shogunernas palats, Edo borg var i stora drag ungefär dubbelt så stort som det palatsområde där kejsaren huserar idag. Den yttersta vallgraven fylldes i och marken kom att användas för att bygga parlament och regeringsbyggnader, byggnader som verkar ritade av preussiska brutalister med ADD. Runtomkring låg de herrgårdsliknande byggnader, på japanska yashiki, som innehades antingen av daimyo i bygderna, eller hatamoto i närheten. När shogunatet föll fanns det plötsligt inte längre något behov för daimyo att ha kvar sina dyra bostäder i Edo. Den nya regeringen lade beslag på dem i samband med att de gamla provinserna, han, omvandlades till prefekturer, ken. Tyvärr innebär det att ytterst få byggnader från den här tiden finns kvar i dagens Tokyo. Marken är helt enkelt för värdefull att användas för något slags Skansen inne i centrala stan.

Nagaya från Sadowara provinsens herresäte i Edo.

Läs mer