歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Prins Shotoku – Japans grundare?

Med tanke på att han levde under slutet av 500-talet har vi förvånansvärt exakta datum för hans födelse, den 7 februari 574 föddes Umayado no miko, ordagrant ”Stalldörrsprinsen” för att han skall ha fötts framför hovstallarna. För eftervärlden är han mer känd som Shotoku taishi (聖徳太子) eller kronprins Shotoku och han har prytt varje valör av de japanska sedlarna, t.o.m. en oku sedel eller motsvarande 100 miljoner yen (9 milj. kronor). Att han förärats denna ära sammanhänger med att det är först med prins Shotoku som vi kan börja tala om en japansk nationsbildning. Före honom var Yamato en klan bland flera, förvisso en stark klan, men knappast allenarådande. Och snarare än militär styrka förlitade han sig på moralisk överlägsenhet för att kontrollera de andra klanerna. Läs mer


Lämna en kommentar

1 000 yen sedelns födelsedag

God Jul! Har bloggen tappat vettet, eller försovit sig? Nja, ingen av delarna. Utan detta är ett litet försynt påpekande att vi lätt antar att alla andra är som vi, och när de inte är det så är de bara konstiga. Vi glömmer således lätt bort att juldagen den 25 december är den jul som firas av den katolska och de protestantiska kyrkorna (även om vi numera nog anser att julen firas klockan 16.00 den 24 december, efter Kalle Anka). Just därför glömmer vi bort att de ortodoxa kyrkorna firar jul den 7 januari. För de är ju inte som vi. En av bloggens små käpphästar; en eurocentrisk världssyn ger oss en skev bild av hur världen egentligen ser ut. Och med det ur vägen är det dags för dagens ämne; Pengar, närmare bestämt 1 000 yen sedeln. Läs mer


6 kommentarer

Den okända Asuka perioden

En period som det skrivs lite om i beskrivningar av Japans historia är Asuka perioden, från början var det en renodlat kulturhistorisk indelning kopplad till de allt mer avancerade föremål och konst som kom i dagern under inledningen av 1900-talet. Historiker som sysslade med den samhälleliga och politiska utvecklingen tenderade till att slå ihop Asuka och Nara perioderna under benämningen Yamato perioden. Det var nämligen under 600- och 700-talet som den japanska nationen växte fram och att de kallade sig Yamato, som betyder den ”stora freden” är en antydan om att tiden fram till dess har varit fyllt av erövringskrig. Asuka perioden definieras numera från 592 till 710, alltså i princip 600-talet, eller när vikingarna härjade som intensivast i Norden.

En annan anledning till att japanska historiker tidigare slog samman Asuka och Nara perioderna är att de är geografiskt närliggande. Asuka, som numera är en liten sömnig by och skriver bynamnet med andra tecken än det gamla Asuka som ungefär betyder ”fågel Fenix”. Läs mer