歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Okinawas historia

Eftersom Okinawa skiljer sig från övriga Japan på väsentliga områden är ögruppen ett intressant jämförelseobjekt och en påminnelse om att japansk homogenitetsvurmande inte alltid stämmer överens med verkligheten. Prefekturen förekommer därför någorlunda regelbundet i bloggens rapportering om japanska förhållanden, men ett helhetsgrepp på dess historia saknas, även om ansatser gjorts. Situationen förvärras av att en stor del av Okinawas historiska dokumentation förstörts i samband med två invasioner. Den första 1609 när bushi (武士), krigare, från Satsuma på södra Kyushu anlände för att kolonisera kungariket Ryukyu. Den andra 1945 när USA skulle förbereda en invasion av Japan, innan atombomberna ändrade den historiska utvecklingen. Okinawa har således lärt sig, den hårda vägen, att stå under andras överhöghet och anpassa sig till deras krav och förväntningar. Men så har det inte alltid varit, de var också ett stolt och enhetligt kungadöme som skördade frukterna av sin kunskap att navigera haven och förmåga att korsa språk- och kulturgränser för att upprätthålla goda handelsförbindelser. Läs mer


4 kommentarer

Mannen som knackade hårdast på Japans dörr

Kommendör Matthew Calbraith Perry, var mannen som tvingade Japan att överge sin sakoku politik. Han fick Japan att öppna sina hamnar och därigenom också att reformera sitt politiska system och Tokugawa shogunatet att implodera. När bloggen läste historia på gymnasiet framstod han som ensam ansvarig för att ha utvecklat kanonbåtsdiplomati. Men han utsågs av president Millard Fillmore mer för sin diplomatiska förmåga än sin martiala. Han hade en lång ärorik karriär innan han skickades till Japan för att öppna upp det stängda riket. Läs mer