歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

De japanska teckenspråken

Bloggens handikapp är många. Övermod, fåfänga, inbilskhet, fetma och ett tidigare i golf, för att nu nämna några. Men lyckligtvis inte något av de fysiska handikappen, det som tydligen numera skall betecknas funktionshinder eller nedsättning. En viss närsynthet kanske räknas dit? Ej heller har det funnits någon i bloggens omedelbara närhet som varit föremål för detta, insikten är således begränsad och empatin rotad i något slags obekväm tacksamhet över att själv inte vara drabbad. Men som nämnts i ett tidigare inlägg, blev bloggen, på den tiden den var en uppnosig spalt, ordentligt påverkad första gången kontakt med en blind (får de kallas det, numera?) japan uppstod. Innan bloggen ens var en spalt, utan knappt mer än en ingress, levde den i villfarelsen att teckenspråk var globalt universellt. Att döva (får de kallas det, numera?) kunde kommunicera med sina gelikar över hela världen så att det fanns något slags silverkant på molnen. Bloggen är numera kunnigare än den gamla ingressen. Läs mer