歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Filosofiska rummets japanska monolog

Få svenskar har någon form av djupare förhållande till vare sig Japan eller japanerna. De dök först upp i vårt medvetande en bit in på 70-talet, genom export av bilar, kameror och transistorradio, på sin tid lika revolutionerande som en iPhone. Vi kunde inte hantera konkurrensen, men det var endast de närmast berörda som förstod orsakssammanhanget och de visste lika litet om landet, kulturen och språket som någon annan. Det har lett till att den reflexmässiga reaktionen när landet och folket kommer på tal att de är annorlunda, ”weird Japan” är en hel medieindustri, från YouTube video till korttidsutsända tidningskorrespondenter och flitiga klicklockande bloggare. Tyvärr skrapar de endast på ytan och deras ansträngningar slammar igen istället för att dränera. Skall vi bättre förstå skillnaderna måste vi således gå djupare och titta på våra filosofiska skillnader. Läs mer


1 kommentar

En halv böj Japan*

Förstagångsbesökare till Japan slås gärna av hur rent, snyggt och prydligt det är överallt. Ingen graffiti på tåg och tunnelbanor, inga uppskurna säten i bussarna, damast på sätena i en taxi och chaufför med vita handskar. Ingen risk för att trampa på bortspottade tuggumin, inga fimpar eller snuspåsar som kommer flytande i en rännil av regnvatten och när fulla japaner har sammanträde med Ullrik ser kompisarna till att det sker över en dagvattenbrunn så att spyorna snabbt rinner iväg med avloppsvattnet. Den konspiratoriskt lagde börjar snabbt spekulera i någon form av nationell mani.

Läs mer


Lämna en kommentar

Religiösa konflikter även i Japan

I västerländska betraktelser över Japans historia är religionen oftast beskrivet som en godartad kraft i samhället. Delvis beror det på svårigheten att förklara shinto för läsekretsen och då den saknar dogmer framstår den inte heller som predikande och påtryckande. Istället betraktas den oftast som en serie ritualer utan sammanhängande röd tråd. Likaså kom buddismens inträde inte att innebära några konflikter med status quo utan buddismen och shintoismen levde i harmoni sida vid sida. Tyvärr är den bilden inte riktigt överensstämmande med sanningen. Det har förekommit massor av religiösa konflikter inom Japan. Läs mer