歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Religiösa konflikter även i Japan

I västerländska betraktelser över Japans historia är religionen oftast beskrivet som en godartad kraft i samhället. Delvis beror det på svårigheten att förklara shinto för läsekretsen och då den saknar dogmer framstår den inte heller som predikande och påtryckande. Istället betraktas den oftast som en serie ritualer utan sammanhängande röd tråd. Likaså kom buddismens inträde inte att innebära några konflikter med status quo utan buddismen och shintoismen levde i harmoni sida vid sida. Tyvärr är den bilden inte riktigt överensstämmande med sanningen. Det har förekommit massor av religiösa konflikter inom Japan. Läs mer