歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japans utlänningsrasism historiskt betingad

En tredjedel av alla utlänningar bosatta i Japan anser sig ha varit utsatta för rasistiska epitet eller behandling av japaner som presenteras i The Guardian. Det anges i en undersökning genomförd av justitieministeriet som japanska migrationsverket, eller Nyukoku Kanrijo på japanska. Svaret från myndigheterna är mer utbildning och information om utlänningars rättigheter. I Japan finns ingen Diskrimineringsombudsman (DO) som den diskriminerade kan vända sig till för att få hjälp. I detta inlägg benar Rekishikan upp ursprunget och problemen kring japaners diskriminering. Läs mer


Lämna en kommentar

Växelvis tjänstgöring avslutades 1867

När det började gå upp för daimyo runt om i Japan att shogunatet inte kunde stå emot européernas och amerikanernas krav på öppna hamnar i mitten på 1800 talet såg de sin chans att få till stånd ändringar de länge önskat sig. Systemet med växelvis tjänstgöring i Edo, det som på japanska kallas sankin kotai stod överst på listan. För daimyo var det årets dyraste utgift och det var en ständig påminnelse om att de stod under shoguns styre. Tiden hade kommit att avsluta systemet eller att åtminstone reformera det.

Läs mer