歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Osakas historia

Länders historia är oftast intimt förknippade med deras huvudstäder. Japan är inget undantag, Heian-kyo/Kyoto och Edo/Tokyo dominerar historieskrivningen då de var centrum för den politiska makten. Men precis som att man inte kan förstå Tysklands historia enbart genom att studera Berlin, Englands genom London, eller Sveriges genom Stockholm, är det omöjligt att får en helhetsbild av Japans historia enbart genom Tokyo/Kyoto. Vi måste också titta på Hamburg/Lübeck, Manchester/Newcastle, Göteborg/Malmö om vi verkligen vill förstå sociala och kulturella utvecklingsmönster. På samma sätt är det med Japan, vi behöver veta hur det såg ut i Osaka/Fukuoka för att få en ordentlig helhetsbild. Så i denna artikel borrar vi lite mer på djupet i staden Osakas avvikande historia. Med förorter är den nämligen lika stor som London, hela prefekturen har nästan dubbelt så många invånare som Sverige. Skillnaden mot Sverige är att en dryg procent av befolkningen är utlandsfödd och av dem är drygt 80 % från kulturellt närliggande områden som Korea och Kina. Läs mer


1 kommentar

Reseservice redan på 1600-talet

I ett tidigare inlägg tog bloggen upp frekvensen av automater i Japan. Förhoppningsvis framgick det att bekvämlighet var den främsta faktorn för deras existens. Och just bekvämlighet, särskilt för resenärer har en lång tradition i landet. Redan under Nara perioden, alltså 700-talet, talade man om gokishichido (五畿七道), de ”fem distrikten och sju vägarna”. De fem distrikten benämns också, än idag i modern japanska för kinai som i stort motsvaras av kansai eller området runt Osaka, Kobe och Kyoto, då hette distrikten Yamato (Nara), Yamashiro (Kyoto), Settsu (Osaka), Kawachi (Sakai) och Izumo (Wakayama). Dessa var det sammanhållna centrala Japan och härifrån utgick de sju vägarna som var, Tokaido, Tosando, Hokurikudo, Sanyodo, Sanindo, Nankaido och Saikaido. Tre av dessa lever kvar som namn på Shinkansen linjer, nämligen Tokaido mellan Tokyo och Osaka, Sanyodo mellan Osaka och Fukuoka samt Hokurikido mellan Tokyo och Kanazawa som färdigställdes 2016. Sanindo är under utbyggnad, för närvarande binder den samman Osaka med Tottori, men tanken är att den skall gå ända ned till Shimonoseki, precis som den gamla vägen. Läs mer


9 kommentarer

Hyogo prefektur

Hyogo prefektur ligger inklämd mellan Osaka i öster och Okayama i väster och anses vara en av Japans mer internationellt inriktade prefekturer enär Meiji styret öppnade hamnen i Kobe för västerländska fartyg, Prefekturen är en märklig sammanslagning av bitar ifrån Harima, Tajima, Awaji, Tanba och Settsu provinser. Det fans därför ingen inbyggd solidaritet mot tidigare styrande klaner och Hyogo bejakade sin nyvunna roll som Japans internationella centrum med frustande livsglädje. Det är också hemort till Himeji borg, Japans bäst välbevarade medeltidsborg. Prefekturen hemsöktes av Stora Kobejordbävningen i januari 1995 då närmare 6 500 personer strök med. Läs mer