歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Krutdurken är fullpackad – exploderar den?

Krutdurken är fullproppad, tändhatten applicerad, stubinen dragen och just nu befinner sig tändaren en centimeter bort. Allt som behövs är att slå på den. Nu skall bloggen inte agera alarmist, men utvecklingen i östra Asien inger inte direkt något lugn för tillfället. Enorma anti-kinesiska demonstrationer på Hong Kongs gator, en handelsstrid mellan Japan och Sydkorea som hela tiden gränsar till att få säkerhetspolitiska dimensioner och kinesisk flottövning i Sydkinesiska Havet som osökt påminner om en förövning till invasion av Taiwan. Nordkorea gör på nytt provskjutningar och visar upp transportfordon med multipla avskjutningsramper. Samtidigt en president i Vita Huset som verkar mest upprörd över huruvida någon försöker begränsa hans användning av Twitter. Och i Europa ett Brexitelände med en ny premiärminister i Number 10 som inte riktigt verkar förstå konsekvenserna av ett avtalslöst Brexit. I Kremls Senatsbyggnad sitter säkert Vladimir Putin och gnuggar händerna i förtjusning. Läs mer


Lämna en kommentar

Kim och Moon passerar gränsen

För två dagar sedan kablades bilder av två leende koreanska ledare som skakade hand över demarkationslinjen mellan Nordkorea och Sydkorea. Kim Jong-un från den norra delen av halvön och Moon Jae-in från den södra (bilden). Resultatet av mötet lades fram i det som fått namnet Panmunjom deklarationen efter gränsstaden där mötet hölls på den södra sidan. Den talar om Fred, Välstånd och Återförening, orden inleds med versaler för att understryka den vikt som gavs åt dem under mötet. Deklarationen kan sägas vara en gyllene skrift då Kim betyder guld och Moon är skrift eller text, intressant nog har Moon sin stamtavla i norr, medan Kim har starka kopplingar till syd. Det är naturligtvis lite för tidigt att dra allt för konkreta slutsatser av resultaten från toppmötet, även om Nordkorea redan beslutat ändra sin tidszon en halvtimme för att ha samma som Sydkorea, men ur japansk synvinkel uppstår en fråga som lägger sig likt en våt filt över japanskt säkerhetstänkande. Vad skall hända med de amerikanska styrkorna stationerade i Japan? Läs mer


Lämna en kommentar

Kortlivade premiärministrar i Japan

Under efterkrigstiden har Sverige haft tio statsministrar, några som Palme, Fälldin och Carlsson har innehaft ämbetet i omgångar. Under samma period har Japan haft 35 premiärministrar, endast en, den nuvarande Abe Shinzo, har återkommit på posten efter frånvaro. Dessa 35 har företrätt 97 olika regeringar, det är sålunda byten på taburetterna betydligt oftare i Tokyo. Det föreligger med andra ord stor skillnad mellan ländernas politiska kultur.

Att skillnaderna är så stora har flera orsaker, en är valsystemet. De japanska valkretsarna är ett mellanting mellan majoritetsval och proportionalitetsprincipen. Det väljs få parlamentariker i en valkrets och därmed elimineras effektivt alla extrema yttringar. Detta var en medveten konstruktion efter andra världskriget då man tog avstånd från alla ytterlighetsformer inom politiken. Baksidan blir att majoritetsvalsinslaget rimmar illa med japanens strävan efter samförståndslösningar och koncensus. Läs mer