歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Befriad från terrorism

I ett tidigare inlägg jämförde bloggen fördelar och nackdelar med att bo i Sverige respektive Japan, det har numera tillkommit en faktor som bloggen inte reflekterat över, eftersom det egentligen inte förelåg någon skillnad länderna emellan. En lastbilsfärd längs Drottninggatan i centrala Stockholm den 7 april i år har ändrat på detta förhållande. Japan är befriat från utlandsgenererad terrorism. Den största terrorattacken i Japan skedde 1995, för mer än 20 år sedan, och det var en intern japansk grupp, ledd av en ledare med Jesuskomplex. Men islamistisk terrorism, inspirerad av jihad, har landet klarat sig från. Däremot kan man inte bortse från risken att Nordkorea kan få för sig att utföra någon form av dåd, speciellt riktad mot de amerikanska baserna på öriket. Läs mer