歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


10 kommentarer

Shoen är de tidiga japanska säterierna

I avdelningen Om Historiehallen uppmanar bloggen läsarna att ta kontakt ifall det är något i Japans historia som intresserar dem eller som de inte riktigt förstår. Det vore en överdrift påstå att bloggens Inbox översvämmas av förfrågningar. Men häromdagen hörde ”Dogge” av sig och det trots att hans föräldrar tydligen inte ansett honom värdig att bära deras efternamn. Men det skall kanske inte Dogge lastas för. Han hade tragglat sig igenom Ivan Morris översättning av Genji Monogatari (源氏物語), på engelska med titeln The Shining Prince. Författad av Murasaki Shikibu (紫式部), vars namn förklaras mer ingående här. Det historiska verket finns i tre engelska översättningar, av Edward Seidensticker, Ivan Morris och Royall Tyler, men utan Yosano Akiko och hennes insatser är det tveksamt om översättningarna kommit till stånd. Dogge hade konkret två spörsmål, det första om ”land estate system” som vi på svenska kan benämna säteri, eller ifall man önskar vara mer akademisk; godsprincipen. Den andra frågan gällde vad prins ”Ganji” – med vilket bloggen förmodar att Dogge menar Genji – sysslade med i Kyoto och hur makt utövades där. Så låt oss bena ut dessa frågeställningar genom att dyka ner i något så trivialt som jordreformer. Läs mer


2 kommentarer

Rivaliserande författarinnor under Heian perioden

Murasaki Shikibu (紫式部) anses vara världslitteraturens första författare. Hennes Sägnen om Genji eller Genji Monogatari (源氏物語) är den första romanen som anses innehålla alla de byggelement som behövs för att ett litterärt verk skall erhålla den klassifikationen. En kontinuerlig längre berättelse skapad i författarens fantasi framförd på prosa. Ungefär så sammanfattas definitionen, som akademiker, sin tradition trogen, naturligtvis inte är helt överens om. Hennes Genji berättelse kännetecknas också av individuell perception, karaktärsutveckling och psykologiska observationer, något som inte syns i europeisk litteratur förrän i Marie La Fayettes Prinsessan de Clèves från 1678, 675 år efter Murasaki publicerade sin roman. Sei Shonagon (清少納言) var hennes samtida, också författare, men då som essäist. Hennes mest berömda verk heter Kuddboken, på japanska Makura no soshi (枕草子) ordagrant ”Kuddens grässtrå” där grässtrået var en metafor under Heian perioden för ”oredigerade eller otuktade anteckningar” (ännu inte en gräsmatta). Bägge var lägre stående hovdamer i Kyoto – eller Heiankyo som staden hette vid denna tid – som uppmärksammades för sina litterära talanger. Rimligen borde de, i någon form, därför också ha varit rivaler. Läs mer


3 kommentarer

Utan Akiko ingen Murasaki

Utan Yosano Akiko och hennes insatser hade vi förmodligen haft väldigt bristfälliga kunskaper om Heian aristokratin i Kyoto som till stor del bygger på det skönlitterära verket Sägnen om Geni eller på japanska Genji Monogatari (ordagrant Genjis sakberättelse). Den anses av många som världslitteraturens första roman, samtida med Beowulf som vid en jämförelse måste betraktas som fantasypoesi med monstret Grendel som besegras av Beowulf som i sin tur blir Göternas konung. Genji däremot är en karaktärsstudie av aristokratin vid hovet i Heiankyo som Kyoto hette vid denna tid. Verket har också en protagonist, Ljusets Prins, på japanska Hikaru Genji, vars liv vid hovet vi följer i romanen. Däremot kan den inte sägas ha en handling, utan vi följer karaktärerna under deras levnad i kronologisk ordning. Läs mer


2 kommentarer

Inget Nobelpris till japanska författarinnor

Murasaki Shikibu i modern tappning

Genji Monogatari eller Sägen om Genji, monogatari betyder ”sakberättelse” och var från början muntlig tradition som nedtecknats, ungefär som en sägen, såg dagens ljus 1008. Författarinnan är känd som Murasaki Shikibu men det är egentligen en kombination av hennes hovstatus, Murasaki betyder purprufärgad och Shikibu var avdelningen för formella riter inom hovet. Hon var således en hovdam inom kejsarens hov i Kyoto. Tack vare henne och några andra hovdamer vet vi en hel del pikanta saker om kejsarna från Heian perioden, saker som inte nedtecknades i de officiella krönikorna. Läs mer