歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

振り仮名Det kallas furigana

Den som eventuellt studerar japanska kommer förr eller senare i kontakt med furigana och vet att det ser ut på det här sättet. Små hiragana, uttalsbeskrivande tecken, ovanför, eller till höger vid vertikal text, om de kanji som de skall förklara. Den enklaste förklaringsmodellen är att det finns allt för många kanji, tecken inlånade från Hankinesiska, för att alla skall klara av att läsa dem obehindrat.

De blev populära under Meiji perioden, Japan lämnade den didaktiska litteraturen bakom sig och var öppet för helt nya influenser och genom öppningen mot väst exponerades man plötsligt för en massa nymodigheter som saknade ord på japanska. Lösningen blev att inledningsvis komma upp med nya kanjikombinationer som var deskriptiva. Ett sådant exempel är 電話, denwa eller ”elektriskt tal”, således en telefon. Just det ordet är ganska uppenbart för läsaren av japanska, men det förekom många andra kombinationer där det inte alltid var lika uppenbart och då blev furigana den inledande lösningen. För att sprida läsmaterial till samhällsgrupper som hade liten eller ingen utbildning var det oundvikligt med furigana, de blev därför en viktig faktor i den japanska demokratiseringsprocessen. Läs mer