歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Liten språklektion i arkaiska uttryck 14

Det var ett bra tag sedan bloggen tog upp arkaiska uttryck i japanska språket som kan vara användbara även i det moderna samhället. I den politiska korrekthetens tecken har bloggen beslutat att avstå från flasiga och misogyna fraser som i tidigare inlägg varit framträdande. Efter massiva protester på sociala medier framgår det klart att humor är död och begraven och då bloggen ämnar att vara till lags innehåller dagens inlägg istället inlägg som syftar till att visa tacksamhet och uppskattning, en livsnödvändig dygd för den som vill ta sig fram i det japanska samhället. Läs mer


5 kommentarer

Från fiskeby till miljonstad, hur Edo etablerades och Tokyo uppstod

Edo beskrevs som en ”myggförgäten fiskehåla” och ”övergiven by” för Tokugawa Ieyasu. Rådgivarna förstod inte varför denna obemärkta utpost intresserade deras furste. Efter att Hojo klanen jagats ut ur Odawara borg var de förväntansfullt inställda på att få flytta in där 1590. Borgen var en av Japans största och med de nya domäner Tokugawa erhöll i belöning för segern skulle den kunna byggas ut till att bli Japans förnämsta kombination av fästning och palats. Varför i all världen intresserade fursten sig för Edo, undrade de förfärat.

Ota Dokan anlade Edo borg

Ota Dokan hade 1457 låtit uppföra Edo borg, det var en tämligen obetydlig borg som saknade yttre försvarsmurar men den var omgiven av naturliga vallgravar som för sin tid var stora. Trots det fina läget, man kunde se till Fuji-san på klara dagar, fanns det inte mer än ungefär 100 fastigheter omkring borgen. För den som beskådat Tokyo från stadshusets observationsvåning och det myller som 20 miljoner, 30 om man räknar in förorterna, utgör ter sig den tanken som närmast bisarrt osannolik. Vasallernas tvekan inför flytten var alltså inte oberättigad, dåtiden Odawara hade mycket mer gemensamt med dagens Tokyo än Edo hade vid denna tid. Läs mer