歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Osaka borgs historia

Osaka-jo (大阪城) är kanske Japans mäktigaste och mest praktfulla borg, men det som står idag är till största delen uppbyggt efter andra världskriget. Helt efter ursprungliga ritningar och med dåtidens hantverksmässiga skicklighet och öga för detaljer. Däremot är borgområdet mindre än det ursprungliga. Osaka betyder ”Stora Backen” och borgen ligger på toppen av den. Men från början var det ett tempel, känt som Ishiyama Honganji (石山本願寺). Abboten Renyo styrde sekten Jodo Shinshu (浄土真宗), eller Sanna Rena Landet, en buddistisk sekt bestående av krigarmunkar som motsatte sig samurajernas arrogans. Han var en av Oda Nobunagas besvärligaste fiender och det behövdes många försök innan han lyckades betvinga sekten och jaga bort dem från berget. Efter hans bortgång blev det arvtagaren Toyotomi Hideyoshi som fick överta berget och han ansåg det vara den perfekta platsen att styra Japan ifrån. Läs mer


3 kommentarer

Toyotomi Hideyori – Tokugawas siste motståndare

Tre år efter Slaget vid Sekigahara utnämnde kejsare Go-Yozei Tokugawa Ieyasu till shogun en post som han nöjde sig med i två år, 1605 tog sonen Hidetada över posten. Men Ieyasu ansåg inte att klanen satt säker i sadeln. Borta i väster, närmare bestämt Osaka borg, satt den 20-årige Toyotomi Hideyori tillsammans med sin mor Yododono, systerdotter till Oda Nobunaga. Hans far, Toyotomi Hideyoshi och Oda Nobunaga var de som enat den japanska nationen efter mer än 100 år av ständigt inbördeskrig. En period som benämns sengoku jidai och som finns utförligt beskrivet i denna bok. Det fanns således många och starka daimyo i väster, som ansåg att den unge Hideyori var rikets rättmätige hegemon. Att de förlorat mot Ieyasu bidrog säkert till denna inställning. Ieyasu var således övertygad om att Hideyoris själva existens utgjorde ett hot mot klanens maktställning, och att han därför måste elimineras. Samtidigt var det politiskt omöjligt att likvidera honom då Ieyasu formellt tillträtt som förmyndare för Hideyori. Han behövde ett effektivt svepskäl, en verkningsfull undanflykt. Läs mer