歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Hur blir jag bra på japanska? Del 2

I del 1 tog bloggen upp något om förutsättningarna som krävs för att bli bra på japanska. Det avslutades med behovet av litteraturstudier, helst i seminarieform, för att studenten skall erhålla förståelse för hur språket utvecklats, och därmed också en indikation på hur det sannolikt utvecklas under en överskådlig framtid. Väldigt många som ger sig i kast med japanska anländer via manga (漫画), grafiska noveller som starkt avviker från västerländska tecknade serier. De flesta är erbarmligt översatta, inte för att översättarna är usla, men för att innehållet associerar till och har sitt ursprung i japansk litteratur och förlagen tvingar dem till fördummande översättningar då de utgår – sannolikt helt korrekt – från att läsarna är oförmögna att dra de korrekta konklusionerna ifall texten var ärligare mot sitt ursprung. Hade de varit det skulle det åtminstone ge japanskstuderande en inkörsport till de litteraturstudier som behövs för att svinga upp dem på ett högre plan av organisk språkförståelse. Läs mer