歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japans nyare religioner

Shinto, gudarnas väg, och buddism är välkända som de dominerande religionerna i Japan och de framlever under synkretism. Buddismen har historiskt även fyllt rollen som folkbildare och socialförsäkringsinstitut. Numera finns det ett utbyggt socialförsäkringsnät, men buddistiska tempel erbjuder fortfarande service som barndaghem, eller dagcenter för pensionärer, en roll som shinto aldrig tagit på sig. Mindre känt är att det även finns en aktiv ”frireligiös” sektor. Ordet inom citattecken eftersom det inte finns någon statsreligion och alla religioner därför definitionsmässigt står fria. Framväxten av nya religioner började redan i mitten på 1860-talet. Läs mer