歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Oita prefektur

Oita prefektur har distinktionen att vara den plats som jesuitiska missionären, Fransisco Xavier, såväl som holländska fartyget de Liefde, föregångaren till berättelsen i TV-serien Shogun, landsteg. De är inte första landningsplatsen för västerlänningar i Japan, den distinktionen tillfaller ön Tanegashima syd för Kagoshima, men det är platsen som blev inkörsporten för västerlandets religion, kultur och kommers, innan den förlades till Hirado och Nagasaki. På den tiden kallades det Funai, men det motsvarar egentligen endast området runt residensstaden Oita. Prefekturen bildades i samband med Meiji restaurationen genom sammanslagningar av olika distrikt i Bungo och Buzen, i sig en delning från den tid då hela nordöstra Kyushu gick under benämningen Toyo no kuni. Det löper flera tektoniska gränslinjer genom prefekturen och den borde således vara en av de jordbävningstätaste, men i själva verket klarar de sig betydligt bättre än de flesta andra prefekturer tack vare Beppu, Japans mest onsen täta stad. Med andra ord pyser det ur marken 24/7/365 och det tycks räcka för att trycket underifrån inte byggs upp till jordbävningsnivå. Läs mer


1 kommentar

Japans (brist på) örlogshistoria

Solen gick aldrig ned över det brittiska imperiet, sades det. Storbritannien byggde sitt imperium på sin flotta. Det var naturligt för ett örike att utveckla en stark flotta, sannolikt baserat på erfarenheterna från Hastings 1066. Enda gången Storbritannien erövrades över havet, vikingarnas äventyr faller inte inom ramen för en invasion. Flottan skulle därför primärt förhindra invasioner, men i takt med att man utvecklade skeppsbyggnaden, utrustade fartygen med kanoner som fick längre och längre räckvidd blev det tydligt att flottan också kunde användas för offensiva ändamål. Läs mer