歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Att bo i Edo på 1700-talet

Tokyo är som bekant en av världens största städer, enbart de 23 distrikten som utgör själva Tokyo stad rymmer Sveriges och Danmarks befolkningar. Lägg till förorterna och Island, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen följer med av bara farten, ändå är staden inte mycket större än Vingåker kommun till ytan. Redan på 1700-talet, när den hette Edo blev den världens första miljonstad, långt innan London och Paris var i närheten av sådana befolkningstal. Numera är Tokyo förbisprungen av städer som Shanghai, Karachi, Beijing och Istanbul, det hänger främst samman med jordbävningsrisken. Tokyo motsatte sig länge att bygga på höjden, trots att platsbristen är enormt påtaglig. På 70-talet utvecklades tillräckligt stabil byggteknik för att staden vågade lätta på restriktionerna och nu är stadshuset en av de högsta byggnaderna. Men höghusen är främst kontor och shoppingcenter, riktigt höga bostadshus avhåller man sig fortfarande från. Någon riktig motsvarighet till Turning Torso finns inte.
Läs mer