歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japanska krigarmunkars historia

Normalt associerar vi buddistmunkar med asketiska individer som spenderar mycket tid på meditation när de inte håller rent i sina tempelträdgårdar. Och i mycket är det en riktig bild, men det fanns en annan sida av dem. De var också traditionsbärare av självförsvarsmetoder, de flesta upplockade när de studerat buddismen vid något kinesiskt kloster. De såg det som en metod att skärpa sinnena och intensifiera fokuseringförmågan. Detta utvecklades över tid till egna krigskonster som en del ansåg skulle stå i tjänst för buddisttempel med öppet politiska ambitioner. Med denna artikel granskar vi sohei (僧兵), krigarmunkar, och yamabushi (山伏) ordagrant ”bergsbugare”. Läs mer