歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Japansk polis med tortyr sedan 1600-talet

Exempel på ishidaki

Japansk polis, som bloggen tidigare beskrivit, har långtgående befogenheter. Såväl Sverige som Japan bryter mot en av de mest grundläggande rättssäkerheterna, rätten till en snabb och rättvis rättegång. Det är inte ovanligt med misstänkta som sitter häktade upp emot ett helt år, utan någon som helst möjlighet att förbereda ett försvar, söka andra förklaringar till det inträffade och presentera det för domstolen. Visar det sig sedan att den häktade är oskyldig betalas det ut ett skadestånd motsvarande förlorad arbetsinkomst. En skamfläck på ett rättsväsende som medborgaren förväntas ha förtroende för. I Japan är det likadant, polisen kan arrestera någon utan orsak i 48 timmar, en åklagare kan sedan förlänga det i ytterligare 24 timmar för totalt 72 timmar. I realiteten förlänger åklagaren detta mer eller mindre på löpande band genom att den misstänkte släpps för att omedelbart arresteras på nytt. Anledningen är att japanska rättegångar bygger mycket på att den misstänkte skall erkänna och det är polisiärt svårt att övertyga en misstänkt om sin skuld på endast 72 timmar. Därför gillar de tortyr och har använt det flitigt historiskt.

Läs mer