歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Ursäktens komplicerade existensialism

Att be om ursäkt är något av en konstart i Japan. I få andra situationer är skillnaderna mellan den svenska och japanska kulturen tydligare. Egentligen är det aningen anmärkningsvärt då anledningen för den japanska ursäkten i sig rymmer ett begrepp som, åtminstone förr, utgjorde en central del av den svenska nationalsjälen, men numera, tvingas bloggen erkänna, hör man det aldrig mera. Det handlar om solidaritet. Just nu finns det två parallella händelser som tydligt belyser detta. Läs mer