歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Shimane prefektur

Shimane har distinktionen att vara Japans näst minst tättbefolkade prefektur, och det är inte precis något man kan leva på. Historiskt var det en straffkoloni, Oki är platsen som ett antal upproriska kejsare förvisades till. Här hittar vi också Izumo, Japans näst äldsta shinto helgedom som tillägnas Okuninushi, guden som anses skapat den japanska nationen. Solgudinnan Amaterasu skall enligt legenden ha beordrat andra gudar att bygga helgedomen åt Okuninushi så att han därifrån skulle kunna styra Japan. Idag kallas den formellt Izumo Oyashiro, men betydligt vanligare är Izumo Taisha och eftersom den existerar redan i de gamla myterna vet ingen egentligen hur gammal den är. Arkeologiska utgrävningar visar att den en gång i tiden varit betydligt större än den nuvarande konstruktionen. Huvudpelaren har sträckt sig 48 meter upp mot himlen och det krävde tre separata cederträ med vardera tre meter i diameter för att hålla upp konstruktionen. Läs mer


1 kommentar

Ny karta kastar ljus över Edo borg

Den senaste veckan har varit intressant för den som händelsevis intresserar sig för den japanska historien. Matsue stad har i sin Rekishikan hittat den hitintills äldsta kartan och konstruktionsbeskrivningen av Edo borg. Kartan går numera under namnet Edo Hajimezu, ungefär första Edokartan och tros ha tillkommit runt 1606 eller 07. Den tidigare äldsta kartan Keicho Edo Ezu dateras till 1614. I den Stora Meirekibranden 1657 brann Edo borgens kastelltorn ned till grunden och det återuppfördes, trots flera löften om motsatsen, aldrig igen. Under Meiji restaurationen förlorades många dokument däribland ritningarna för kastelltornet. Eftervärlden har därför fått gissa sig till hur det såg ut. Den nya kartan ger oss svar som hitintills legat fördolda. Exempelvis finns det underlag för att beräkna kastelltornets storlek till 42 meter i öst-västlig riktning och 43 meter i nord-sydlig och att takpannorna skall ha varit vitmålade blypannor. Läs mer