歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Trump på besök i Japan

President Donald J. Trump har precis avlagt ett fyra dagar långt officiellt besök i Japan. Sedan det moderna jetflygets tillkomst är det historiskt det längsta besöket av en amerikansk president med några timmars marginal. Premiärminister Abe Shinzo har velat utnyttja sin personliga relation till Trump innan han lämnar över makten till sin efterföljare för att etablera en grund för fortsatt samarbete. Normalt sett brukar man resonera som att stater har inga relationer, endast egenintressen. Men med Trump i Vita Huset har det blivit tydligt att hans personliga behov av publicitet och narcissistisk självgodhet har omkullkastat den gamla sanningen. Abe har greppat detta och därför är detta besök ett av de närmast innehållslösa som avhållits. Närmare ett renodlat turistbesök av en statschef är svåruppnåeligt. Läs mer


4 kommentarer

Naruhito Japans nye kejsare

I Japan är han för ögonblicket känd som Hironomiya men vanligen används benämningen kronprinsen, kotaishi (皇太子) om honom. Den förste maj, om sex dagar, blir han den 126:e kejsaren enligt kejsarlängden där de första 15 kejsarna inte gått att belägga vetenskapligt. Oavsett blir han regent i världens längsta regerande dynasti. I Sverige kommer han att gå under benämningen kejsare Naruhito, (徳仁) på japanska kallas detta namn imina (諱) men i Japan kallas han enbart tenno eller kinjo tenno (今上天皇) om han skulle behöva specificeras gentemot någon av sina företrädare, eftersom fadern abdikerar och fortfarande är i livet är det inte omöjligt att beteckningen kommer att höras oftare än normalt. När han avlider kommer han av japanerna att benämnas Reiwa tenno (令和天皇) efter epokepitetet. Han blir den förste monarken som har fått en gedigen modern – och internationell – utbildning. Läs mer


2 kommentarer

Välkommen till vildsvinets år 2019

Idag inträdde vi i vildsvinets år, på japanska kallat idoshi (亥年) ett av de tolv djuren i den astrala kalendern. Ur japanskt perspektiv kommer det att bli ett mycket speciellt år. Det är det 31:a i Heisei (平成) eran, också det sista. Siste april abdikerar nämligen nuvarande kejsare Akihito sin tron, och kronprins Naruhito blir ny kejsare. Därmed inleds också en ny era. För ovanlighetens skull skall den tillkännages före trontillträdet. Vildsvinets år är också speciellt ur ett politiskt perspektiv eftersom det är ett år då val till Nationalförsamlingens överhus, sangiin (参議院), sammanfaller med ”enhetligt regionalval”, då det skall väljas prefekturförsamlingar, guvernörer och borgmästare i de största städerna. De regionala valen hålls vart fjärde år och val till överhuset vart tredje, därför sammanfaller de vart tolfte år, och det sammanfaller således när vildsvinet definierar astralkalendern. Med andra ord blir det ett politiskt livaktigt år. Läs mer


3 kommentarer

En mindre lycklig prinsessaga

Det är inte lätt att vara kronprinsessa, men det är sannolikt lite lättare att vara det i Sverige än i Japan. Kronprinsessan Masako syns sällan i offentliga sammanhang numera. Depression är sannolikt inte rätt begrepp, men det är ingen överdrift påstå att hon varit lyckligare. Sorgligt nog slutar inte alla prinsessagor lyckligt, även om prinsen gör sitt yttersta för att försvara henne och hennes lycka.
Läs mer