歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Om bristen på stolar, bord och sängar i Japan

I den här videon skämtar Jerry Seinfeld om kineserna och deras obändiga vilja att hålla fast vid sina ätpinnar. Om vi för ett kort ögonblick bortser från att de är mer hygieniska och att det inte går att skövla i sig maten, har de en påtaglig fördel, de är väldigt portabla och den som har bacillskräck kan därför enkelt ha ett personligt par med sig. Det är inte lika lätt med kniv och gaffel även om japanerna tillverkar ett fickknivsliknande verktyg som innehåller kniv, gaffel och sked. Men det är inte därför bloggen plockar i ämnet, utan det skämtet leder alltid tankarna till att japanerna länge avstod från bord, stolar och sängar. IKEA är sedan nästan 20 år tillbaka väl etablerade i Japan, men innan dess var möbler dyra eftersom de krävde höga marginaler på grund av låga volymer. Läs mer