歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Valfångstens historia i Japan

Japaner undviker generellt konfrontationer och det är en bidragande orsak till att Japan ibland beskrivs som en ekonomisk elefant, men en politisk mygga. De tycker helt enkelt att det är obehagligt att vara drivande i utrikespolitiska spörsmål såvida det inte råder global koncensus kring ämnet, då stiger de gärna in och försöker visa sig konstruktiva och hjälpsamma. Men det existerar vissa frågor där de helt går sin egen väg och där japanska medier gärna bidrar genom att de försöker begränsa rapporteringen till eventuella positiva inslag. En sådan är valfångst, där Japan helt nyligen lämnade IWC, International Whaling Commission och därmed inte heller längre är uppbundna av de avtal som ingåtts där. För Japans del är det således fritt fram att jaga val efter eget huvud. Därmed kommer de på konfrontationsväg mot organisationer som Greenpeace och WWF, och inte minst mot alla de miljöaktivister som hävdar att de är journalister. Med det här inlägget avser bloggen försöka beskriva varför frågan är – inte minst politiskt – betydligt mer komplicerad än dessa miljöaktivistiska journalister som varken kan något om Japans geografi eller historia beskriver den. Det har blivit dags att titta närmare på Japans valfångsthistoria. Läs mer