歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Filosofisk överlägsenhet eller begränsad kunskapsnivå?

Även den som inte närmare studerat Sokrates, Platon, Aristoteles, Diogenes, eller deras mer moderna efterträdare som Kant, Schoppenhauer, Hegel, Heidegger, Rousseau, Marx eller Milton, har på olika sätt fått sin världsbild formad av dem. Så stor var deras genomslagskraft att de i princip är omöjliga att undgå. Eftersom de så totalt dominerar den västerländska filosofiskhistoriska diskursen gör vi ibland också misstaget att tro de var ensamma på täppan. De som akademiskt intresserar sig för filosofi och vårt historiska arv kommer åtminstone i kontakt med Konfucius som är en något märklig latinisering av kinesiskans Kong Fuzi (孔夫子) som närmast är ”Mäster Kong”. Få tänker på att han föregick Sokrates med 80 år. Sokrates födelse anges till ungefär 470 f.Kr, medan Konfucius kom till världen den 28 september 551 f.Kr. Läs mer