歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Filosofisk överlägsenhet eller begränsad kunskapsnivå?

Även den som inte närmare studerat Sokrates, Platon, Aristoteles, Diogenes, eller deras mer moderna efterträdare som Kant, Schoppenhauer, Hegel, Heidegger, Rousseau, Marx eller Milton, har på olika sätt fått sin världsbild formad av dem. Så stor var deras genomslagskraft att de i princip är omöjliga att undgå. Eftersom de så totalt dominerar den västerländska filosofiskhistoriska diskursen gör vi ibland också misstaget att tro de var ensamma på täppan. De som akademiskt intresserar sig för filosofi och vårt historiska arv kommer åtminstone i kontakt med Konfucius som är en något märklig latinisering av kinesiskans Kong Fuzi (孔夫子) som närmast är ”Mäster Kong”. Få tänker på att han föregick Sokrates med 80 år. Sokrates födelse anges till ungefär 470 f.Kr, medan Konfucius kom till världen den 28 september 551 f.Kr. Läs mer


33 kommentarer

Den förste kejsaren av den nya stammen – Meiji och hans tid

Ett tidigare inlägg tog upp den siste kejsaren av den gamla stammen, detta behandlar hans son. Den första av den nya stammen. Han föddes den 3 november 1852 och fadern gav honom namnet Sachinomiya, han tog sig namnet Mutsuhito i samband med att han blev vuxen men för japanerna och omvärlden är han känd under sitt postuma namn, Meiji, ungefär ”upplyst styre”. Hans tid omfattar såväl gyokuza, ”juvelsätet” som var den upphöjda tatami plattform som kejsaren satt på innan de tog fram Krysantemumtronen åt Meiji som lämpligare för en kejsare som förväntades ha samröre med såväl utländska sändebud som statschefer. Han var samtida med inte mindre än tre svenska kungar, Karl XV, Oscar II och Gustaf V. Han träffade ingen av dem, men Oscar II förärade honom Serafimerorden 1881. Läs mer


Lämna en kommentar

Lärdomens tidevarv i Japan

Perioden mellan 1635 och 1858 benämns i Japan sakoku, eller det Slutna Riket. Handel med väst avgränsades till holländarna och deras ena skepp som anlade årligen i Nagasaki från Batavia, nuvarande Djarkata, men handelsutbytet med Kina, huvudsakligen via Ryukyu och Korea via Tsushima frodades. Det antas därför gärna att avskärmandet från utvecklingen i väst bidrog till att Japan kom på efterkälken kunskapsmässigt. En syn som egentligen bottnar i eurocentrisk narcissism. Tvärtom är det här en period där utbildning upptog en central plats i många japaners liv. Tidigare ansågs det inte nödvändigt att kvinnor lärde sig läsa och skriva. Detta ändrades nu så att många flickor fick lära sig läsa och skriva kanji de komplicerade kinesiska skrivtecknen. Förvisso var det elitens kvinnor, samurajdöttrar av högre rang, men även många köpmannadöttrar fick möjligheten eftersom föräldrarna hade råd med det.
Läs mer