歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japan och Koreas komplicerade relation – del 7

Den del av relationerna mellan Japan och Korea som förmodligen är mest bekant för den som mer perifert intresserar sig för regionen är efterkrigstiden. När Japan ovillkorligt kapitulerade den 15 augusti 1945 var fortfarande ett stort antal soldater utstationerade i Korea. Landet var i realiteten redan delat. Sovjetunionen tryckte på norrifrån och USA invaderade från söder för att snabbast möjligt repatriera de japanska soldaterna i syfte att undvika hämndlystna blodbad. Trots deras insatser gick det inte helt att undvika. Läs mer


2 kommentarer

Premiärminister Abe till Stockholm

Månadsskiftet april maj kallas i Japan Golden Week och skrivs GW i förkortning, det har alltså inget att göra med en inte helt okänd svensk kriminolog. Den veckan är det tradition att landets premiärminister gör en längre utrikesresa, för Japan är det en diplomatiskt intensiv resa. Denna gång skall Abe Shinzo besöka Moskva den 27 och 28 april. Igår kom det ett tillägg till schemat, efter besök hos Putin skall han vidare till de nordiska länderna och Storbritannien. Premiärministerns kontor har emellertid inte tillkännagett i vilken ordning han tar länderna, men geografi talar för att Helsingfors står på schemat den 29 april, rimligen hamnar han då i Stockholm den 30 april. Såvida han inte tänker klämma in bägge länderna på en och samma dag. Möjligen något han kan tänkas göra med Oslo och Köpenhamn för att få två dagar i London. Med anledning av besöket kan det finnas anledning titta på vad Sverige bör ta upp med Abe när de nu för en gångs skull har hans öron. Läs mer


Lämna en kommentar

Kortlivade premiärministrar i Japan

Under efterkrigstiden har Sverige haft tio statsministrar, några som Palme, Fälldin och Carlsson har innehaft ämbetet i omgångar. Under samma period har Japan haft 35 premiärministrar, endast en, den nuvarande Abe Shinzo, har återkommit på posten efter frånvaro. Dessa 35 har företrätt 97 olika regeringar, det är sålunda byten på taburetterna betydligt oftare i Tokyo. Det föreligger med andra ord stor skillnad mellan ländernas politiska kultur.

Att skillnaderna är så stora har flera orsaker, en är valsystemet. De japanska valkretsarna är ett mellanting mellan majoritetsval och proportionalitetsprincipen. Det väljs få parlamentariker i en valkrets och därmed elimineras effektivt alla extrema yttringar. Detta var en medveten konstruktion efter andra världskriget då man tog avstånd från alla ytterlighetsformer inom politiken. Baksidan blir att majoritetsvalsinslaget rimmar illa med japanens strävan efter samförståndslösningar och koncensus. Läs mer