歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


16 kommentarer

Shinto förklarat

Kort och kärnfullt är det ”gudarnas väg” för det är så det nedtecknades i Nihon Shoki, Japans näst äldsta verk från 700-talet, 神道 är till vänster gud och till höger väg, exempelvis använt i dojo (道場) ”plats för vägen” alltså där någon av de många vägarna – som exempelvis judo, kyudo eller kendo – utövas. När japanen stiger upp på morgonen, går ut ur huset och vänder sig mot soluppgången för att klappa tre gånger och ödmjukt buga sig till solen utövar han shinto. En etymologisk förklaring är emellertid otillräcklig för att förstå vad Shinto egentligen handlar om. Av all världens religioner är den kanske den minst religiösa. Läs mer


1 kommentar

En halv böj Japan*

Förstagångsbesökare till Japan slås gärna av hur rent, snyggt och prydligt det är överallt. Ingen graffiti på tåg och tunnelbanor, inga uppskurna säten i bussarna, damast på sätena i en taxi och chaufför med vita handskar. Ingen risk för att trampa på bortspottade tuggumin, inga fimpar eller snuspåsar som kommer flytande i en rännil av regnvatten och när fulla japaner har sammanträde med Ullrik ser kompisarna till att det sker över en dagvattenbrunn så att spyorna snabbt rinner iväg med avloppsvattnet. Den konspiratoriskt lagde börjar snabbt spekulera i någon form av nationell mani.

Läs mer