歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japans komplicerade relation med Korea – del 5

Mitt under brinnande krig med Ryssland väljer Japan att inta en drygare översittarfason gentemot Korea. Visserligen hade de i Shimonoseki avtalet fått Kina att acceptera Koreas självständighet. Ett åtagande som de sedan valde att självmant ignorera. Det räcker med att återge den första paragrafen: ”I syfte att vidmakthålla permanent och redbar vänskap mellan Japan och Korea för att etablera en fast fred i Fjärran Östern, skall Koreas kejserliga regering placera fullständig tillit till Japans kejserliga regering och införliva den senares råd gällande administrativa förbättringar.” Här gäller det förstå att på japanska är ordet för administration i princip att likställa med styre. I praktiken skulle det ske genom att Koreas regering tvingades rådslå med den japanske ministern (man hade ännu inte haft utbyte av ambassadörer). Avtalet undertecknades av Hayashi Gonsuke, vid tidpunkten minister i Seoul. Japan bemödade sig således inte ens om att försöka förhandla fram avtalet på utrikesministernivå. Läs mer