歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Den japanska bondepraktikan

Ieyasu, Hidetada och Iemitsu, de tre första shogunerna i Tokugawa dynastin såg som sin huvudsakliga uppgift att stadfästa dynastins legitimitet. När Iemitsu två år före sin död gav ut Keian furegaki lade han sista stenen på denna grund. Keian furegaki var ett slags moralistisk bondepraktika och med den lades det regelverk som skulle styra bondeklassen, den näst högsta i det japanska samhället, under mer än 200 år. Läs mer