歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japanskor som japanska män undviker

En japansk sajt som heter Minna no koe (Allas röst) genomför anonyma enkäter över en telefonapp, baserat på numret kan de sedan dela upp svaren på olika åldersgrupper, geografisk belägenhet och kön, därigenom ges en mera nyanserad bild. Under en tvåveckors period i månadsskiftet april-maj frågade de män vilka egenskaper hos en kvinna som skulle förhindra dem att inleda en relation. Eftersom inlägg om japanska kvinnor hör till de mer lästa på bloggen kan det ju vara lämpligt att delge resultaten. Det är nämligen ur denna kvinnopool som de flesta västerländska män kommer att hitta en eventuell moatjé.

Läs mer


2 kommentarer

Gift dig inte med en japanska

Rubriken kan tyckas väl kategorisk, inte minst eftersom den japanska kvinnan i många andra inlägg på denna blogg lovsjungs. Den kräver därför naturligtvis en längre utläggning, närmast av Tolstojanska dimensioner. Detta inlägg vänder sig därför direkt till unga män som har ihop det med en japansk kvinna och går i giftermålstankar eller pressas av henne till att ingå äktenskap. Den korta versionen är; Gör det inte. Den längre och mer analytiska följer nedan.

Läs mer