歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


5 kommentarer

Kopior sedan 1543

Minnestext över arkebusens ankomst till Japan

Ett av de vanligaste klagomålen bland västerländska affärsmän som gör affärer med japanska företag är att de ”stjäl” deras teknologi och sedan kommer ut med billigare kopior. Panasonic som i Japan tidigare hette Matsushita Denki efter sin grundare Matsushita Konosuke, kallades, även bland andra japanska elektroniktillverkare, för Maneshita Denki, en ordvits som antyder att de specialiserade sig på just kopietillverkning. Så även japanska företag är medvetna om situationen, skillnaden är att de kan landets historia så de är förberedda på det som kan inträffa. Läs mer