歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Utländskt ursprung men japansk kultur

Japan beskrivs gärna som en unik kultur, ett örike längst ut i öster som isolerade från omvärlden getts möjlighet att utveckla en helt unik kultur. I själva verket har de tagit det mesta av sin anrika kultur från det asiatiska fastlandet, främst Kina, men till del också från Korea. Den moderna kulturen tar från USA. Det som egentligen gör japansk kultur unik är deras förmåga att anpassa och omforma det de tar till sig, de ser främmande kultur som en klump lera som bör omformas till deras egna prioriteringar. Med detta inlägg granskar bloggen hur japansk kultur skiljer sig från det ursprung det inlånats från.

Läs mer