歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

En blattes fortsatta tankar

I tidigare inlägg, här och här exempelvis, har min dubbla bakgrund som blatte, först i Sverige och senare i Japan, varit föremål för bekännelser och jämförelser. Den senaste tidens debatt i Sverige om multi-kultur, invandring, integration och allt grövre våld i kriminella kretsar, där skjutvapen verkar lika frekventa som bortslängda elsparkcyklar i städernas centrum, gör att det kan vara på tiden att återuppta tankarna. Men denna gång inte utifrån mitt personliga perspektiv utan istället hur de olika samhällena agerar i frågan om invandring och asylsökande. Skillnaden är markant och därmed också resultaten. 2005 ansökte 5 000 personer om asyl i Japan, 11 beviljades ställning som flyktingar. Istället är Japan världens näst största bidragsgivare till UNHCR, krasst uttryckt köper de sig fria från att behöva ta ansvar på hemmaplan. Samtidigt har man nyligen ändrat immigrationslagstiftning för att i högre takt ta emot okvalificerad arbetskraft. Slutsatsen blir att den japanska staten förbehåller sig rätten att välja ut dem de vill släppa in i landet. Och mera konkret, de ser helst att du stannar en begränsad tid. Läs mer


1 kommentar

En blatte om assimilering och integration – den japanska erfarenheten

Bloggen har tidigare beskrivit uppväxten som blatte i Sverige, men det är väl egentligen först som vuxen här i Japan som blatteerfarenheten blev fullständig. Här är utseende, ljust hår, gröna ögon, blekfis hy, ”hög” näsa (japanerna kallar den det) och 20 – 30 cm överskottslängd som det vid enbart en snabb blick blir tydligt att man avviker från folkmajoriteten. Här blir också språk, avvikande kultur och historia en del av erfarenheten och svårigheterna som blatte, eller gaijin som vi kallas här, att assimileras och integreras. Bloggens erfarenhet i Japan påminner således om den som invandrare i Sverige utsätts för och därför kan det kanske också finnas anledning att dela med sig av den. I förhoppningen att läsaren kanske får lite bättre förståelse för varför våra invandrare är som de är och varför de agerar som de gör. Självfallet kan bloggens personliga erfarenheter inte appliceras på varenda invandrare, men det finns förhoppningsvis vissa generella erfarenheter som är universellt applicerbara. Läs mer


1 kommentar

Det nya öppna Japan

Japan har en lång tradition att sluta sig inom sitt skal, problem tenderar att komma utifrån. Släpper man inte in folk stannar problemen också utanför landets gränser. Redan jesuitiska missionärer under andra halvan av 1500-talet ställde till med tillräckligt mycket besvär för att utvisas. När Japan öppnades i mitten av 1800-talet vällde det in utländska experter, men de var tillfälliga lösningar. Det senaste exemplet på det är Carlos Ghosn, Nissans ordförande. Däremot är Japan synnerligen välkomnande gentemot den med kvalifikationer. Har du doktorerat tas du emot med öppna famnen, har du med nöd skrapat dig igenom högstadiet rekommenderar de ett returflyg när turistvisumet utgår. Nu skall det bli ändring på det. Nationalförsamlingens andra kammare, Kokkai shugiin (国会衆議院), har antagit en ny lag om arbetstillstånd för okvalificerad arbetskraft, under de nästa fem åren kommer landet att bevilja mellan 260 000 och 345 000 nya arbetstillstånd för undersköterskor, dagispersonal (både för barn och åldringar), byggjobbare, lantarbetare och exempelvis varvsarbetare. Läs mer


Lämna en kommentar

Japans syn på invandring återpeglad i statistiken

För några dagar sedan redovisade japanska justitieministeriet att antalet utlänningar i Japan uppgår till 2,56 miljoner vid utgången av 2017. Det är en ökning på 7,5 % från året innan, eller 1,18 % av den totala befolkningen. Kineserna utgör drygt 28 % med sina 780 000, sydkoreaner uppgår till 450 661 eller 17,6 % och den starkast växande gruppen är vietnameser med 262 000, lite drygt 10 %. Antalet svenskar är så få att de inte redovisas separat utan faller i gruppen övriga européer, men sannolikt kretsar de kring 1 000 personer, eller mindre än en halv promille av antalet utlänningar, en tämligen bra spegling av svenskt ointresse för landet. Läs mer