歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Och 2018 års Nobelpris i litteratur går till…

Ingen kulturintresserad har den senaste veckan undgått att Svenska Akademien, denna bastion till försvar för svenska språket och dess kultur, har befunnit sig i något som måste liknas vid upplösningstillstånd. Senaste gången det inträffade var i samband med Rushdie-affären 1989 som ledde till att Kerstin Ekman och Lars Gyllensten lämnade Akademiens arbete. Denna gång var det förre ständige sekreteraren Peter Englund, Klas Östergren och Kjell Espmark som i protest lämnade, därefter har även Katarina Frostenson, som utåt står i centrum för den nuvarande schismen, och hittillsvarande ständige sekreteraren Sara Danius lämnat Akademiens arbete. Akademien bestod av 16 aktiva ledamöter, förutom Ekman så deltar heller ej Lotta Lotass på stol nr 1 i arbetet. Ett avfall på fem personer innebär att det för närvarande endast är elva ledamöter som aktivt deltar i arbetet, och enligt rådande stadgar är de därför heller ej kapabla att välja in efterträdare nästa gång en ledamot avlider. Läs mer