歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Ashikaga Yoshizumi inklämd mellan en och samma person

Den tionde shogun i Ashikaga dynastin hette Yoshitada och den tolfte bar namnet Yoshitane, men de var en och samma person, och han har tidigare kortfattat beskrivits i en artikel kallad Dubbelshogunen. En närmare presentation av honom kommer därför när vi är framme vid den tolfte shogun. Det här inlägget skall därför behandla Ashikaga Yoshizumi som var den elfte i dynastin. Han tillträdde veckan efter han precis fyllt 14 år, en väl lovligt ung ålder för att styra ett rike kan man intuitivt tycka, men redan från åtta eller nio års ålder uppfostrades barnen i övre samhällsskiktet till att vara redo ta över efter sina fäder. Lille Chachamaru som han döptes till kom till världen 1481 och då var det norm och han var inget undantag. Läs mer


1 kommentar

Dubbelshogunen

Det är 550 år sedan Ashikaga Yoshitane såg dagens ljus. Han är ett unikum bland de japaner som innehaft posten som shogun. Han har nämligen innehaft den två gånger, han är både den tionde och den tolfte shogunen i Ashikaga dynastin. Den som lättroat läser om japansk historia är sällan medveten om detta, första gången satt han i Blomsterpalatset 1490 – 1493, men då med namnet Yoshitada och andra gången mellan 1508 till 1521 med just namnet Yoshitane, det som också används av eftervärlden. Hans levnad är ett mikrokosmos av hela Ashikaga perioden och en utmärkt illustration på varför Ashikaga dynastin aldrig lyckades utöva en effektiv centralmakt. Läs mer