歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Prominenta kvinnor i medeltidens Japan

I en tidigare serie har bloggen tagit upp de kvinnor som varit regerande kejsare i Japans historia. Det har aldrig funnits någon kvinnlig shogun, men tre kvinnor har erhållit det som kallas andra hovrankens nedre status, och ett antal kvinnor har varit klanöverhuvuden och borgfurstar. De har med andra ord haft en utomordentligt hög status i det hierarkiska japanska samhället och deras åsikter och tankar togs på största allvar, även i de rådande patriarkala strukturerna. Den förste att klättra så högt på stegen var Taira no Tokiko (1126 – 1185) som var hustru till den dominerade Taira klanens överhuvud Taira no Kiyomori. För många japaner är hon mer känd som Nii no ama (二位尼) eller ”andra rankens nunna” eftersom hon på ålderns höst tog tonsuren och blev buddistnunna. Läs mer


3 kommentarer

Japans utrikes relationer under medeltiden del 1

Eftersom Japan isolerade sig mellan 1635 och 1858 är det inte ovanligt att det uppfattas som att Japan alltid varit isolerat. Inget kunde vara längre från sanningen. Under antiken – Asuka och Heian i japanska termer – hade de ett intensivt legationsutbyte med T’ang Kina och främst Paekche i Korea. Men i mitten på 800-talet blev finanserna kärva och inre stridigheter krävde fokus. När militären tagit makten 1185 blev det ånyo intressant med utrikes relationer. Detta inlägg skall därför titta närmare på Japans utrikes relationer under 1200-, 1300-, 1400- och första halvan av 1500-talet, eller Japans medeltid. Japan hade, mer eller mindre ofrivilligt, under 350 år varit avskurna från händelseutvecklingen på det asiatiska fastlandet. Enstaka munkar som gav sig iväg till Kina, eller kineser som lyckats rymma från japanska pirater var deras huvudsakliga informationskällor. Läs mer


3 kommentarer

Minamoto no Yoriie shogun endast två år

Minamoto klanens kontroll över Kamakura shogunatet började förfalla redan under den andra shogunen Minamoto no Yoriie. Som näst äldste son till Yoritomo, men äldste till hustrun, ägnade sig Yoriie åt de martialiska konsterna som fäktning, ridning och bågskytte. Fadern gick bort 1199 då Yoriie endast var 17 år gammal. Yoritomos hustru, Hojo Masako, hade redan under äktenskapet börjat agera bakom kulisserna för att Hojo klanen skulle fungera som regent för shogun på ungefär motsvarande sätt som Fujiwara klanen agerat i skuggan av kejsaren. Exempelvis gifte hon bort Yoriie med en Hojo dotter för att den vägen garantera klanens monopol på posten som regent. Läs mer