歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japanska kriminalvårdens historia

Ett tidigare inlägg beskrev fängelset i Fuchu, där dömda utlänningar förvaras. Det är därför på tiden att ta ett helhetsgrepp på den japanska kriminalvårdens historia. Dess första stapplande steg på 700-talet till det sofistikerade heltäckande system som existerar idag. De första lagsamlingarna intresserade sig föga för vålds- och förmögenhetsbrott. Taiho och Yoro kodexsamlingarna är i grunden civilrättsliga, de gick ut på att lösa tvister om risåkrarnas gränsdragningar eller fördelningen av bevattningskanaler. De eventuella brott som uppstod fick byrådet lösa efter eget gottfinnande och i fudoki (風土記), byarnas årliga redovisning till provinsherrarna, från 800-talet hittar vi rapporter om tjuvar som avrättats och kvinnor som byförvisats för att de varit otrogna, nästan undantagslöst med flera partners. Männen de var otrogna med lyser med sin frånvaro från de tidigaste rapporterna, och det tas till intäkt för att de undslapp konsekvenser.

Läs mer