歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Den japanska högerextremismens historia

Som alla andra länder har Japan sin beskärda del av politisk extremism, såväl på vänster som höger sida. Den högra regerade hela samhället under 30- och halva 40-talet. Det som skiljer den från sina västerländska kusiner, nazism och fascism, är att den har helt andra rötter. Under 1800-talet uppstod en filosofisk proteströrelse under ledning av Motoori Norinaga och hans lärjunge Hirata Atsutane som fick benämningen Kokugaku (国学) som lite otympligt översätts till ”Nationellt lärande” i många böcker, men det här var en tid innan Japan började använda begrepp som -ismer om olika företeelser, i realiteten är Nationalism en bättre beskrivning av lärorna. De uppstod i protest mot Shisho gokyo (四書五経) ”Fyra böcker, fem klassiker” eller Konfucianismens klassiska verk, sådant som Konfucius Analekterna, Zhongyong eller Chuyo (中庸) på japanska, ungefär ”Medianens doktrin” och Mencius läror, som på den tiden var de huvudsakliga läroböckerna bland samurajernas barn. Och på 1800-talet var det inte längre enbart samurajbarn som hade privilegiet att få en utbildning, köpmännen var ekonomiskt framgångsrika och ville av naturliga skäl att deras barn skulle få samma, eller helst ännu bättre, skolning än samurajerna. Läs mer


2 kommentarer

Filosofiska rummets japanska monolog

Få svenskar har någon form av djupare förhållande till vare sig Japan eller japanerna. De dök först upp i vårt medvetande en bit in på 70-talet, genom export av bilar, kameror och transistorradio, på sin tid lika revolutionerande som en iPhone. Vi kunde inte hantera konkurrensen, men det var endast de närmast berörda som förstod orsakssammanhanget och de visste lika litet om landet, kulturen och språket som någon annan. Det har lett till att den reflexmässiga reaktionen när landet och folket kommer på tal att de är annorlunda, ”weird Japan” är en hel medieindustri, från YouTube video till korttidsutsända tidningskorrespondenter och flitiga klicklockande bloggare. Tyvärr skrapar de endast på ytan och deras ansträngningar slammar igen istället för att dränera. Skall vi bättre förstå skillnaderna måste vi således gå djupare och titta på våra filosofiska skillnader. Läs mer