歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Holländsk underkastelse gentemot Tokugawa shogunerna

I oktober 1627 anlände en storslagen ambassad under ledning av Peter Nuyts i det ständigt expanderande Edo. Han reste i en palankin uppburen av sex bärare, med ett följe på närmare 300 personer, holländska soldater, tungt beväpnade samurajer, livréklädda kammarherrar, tolkar och flera dussin tjänare som bar på dyra gåvor till shogun och hans rådgivare. Tillsammans med ett antal krav på shogunatet. En dryg månad senare skulle han smyga sig ut i skydd av mörkret för att aldrig återkomma. Nuyts gjorde sig skyldig till en form av europeisk hybris som växte fram under 1500-talet. Läs mer


10 kommentarer

Nagasaki prefektur

Namnet betyder den ”långa udden” och det är en adekvat beskrivning av prefekturen. Nagasaki var länge den del av Japan vi i Europa var mest bekant med. Exempelvis utspelar sig Puccinis Madame Butterfly här. I residensstaden med samma namn återfanns Dejima, den konstgjorda halvö där holländarna – de enda européer som tilläts från 1635 – hade sin handelsstation. Därifrån utgick alla beskrivningar av Japan som kom västvärlden till del. Det är också den plats där Japans kristna gömde sig under flera sekler och där den andra atombomben fälldes. Således den plats i Japan som historiskt har haft starkast koppling till Europa och USA. För att förstå relationerna mellan Japan och europeiska nationer måste man först förstå Nagasaki. Läs mer


13 kommentarer

Första kristna japanska daimyo

Omura Sumitada var den förste daimyo i Japan som konverterade till kristendomen. Hans furstendöme var lilla obetydliga Hizen upp på Kyushus nordvästra hörn, men hans borg hade det något pretentiösa namnet Sanjojo. För de som kan sin japanska historia vet att Nijojo i Kyoto var det andra viktigaste slottet i Japan då det låg i direkt anslutning till kejsarpalatset. Nijojo betyder Andra Palatset och Sanjojo betyder Tredje Palatset. Man kan lugnt påstå att Omura klanen överdrev sin betydelse. Dock skulle Omura få större historisk betydelse än han rimligen kunde förutse.

Läs mer