歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Idag 70 år sedan Japan saknade premiärminister

Idag är det exakt 70 år sedan Japan blev utan premiärminister under en månad. Under krigets slutskede hade dåvarande utrikesministern Shidehara Kijuro förespråkat pacifism före kriget och den amerikanske överbefälhavaren utnämnde honom till premiärminister i den andra japanska regeringen efter kriget. Hans företrädare innehade posten endast under två månader på kejsarens uppdrag och fungerade i princip som en expeditionsministär tills amerikanerna hade hittat lämpligare kandidater. 1946 var det dags för Japans första allmänna val till det nya parlamentet. Läs mer