歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Ta Japanturistens berättelser med en nypa salt

Den som turistat i Japan framstår lätt som något av en expert på landet i sin umgängeskrets när ingen annan besökt landet. Inget att förvånas över, men missförstånden står som spön i backen och det är, tyvärr, något att yvas över. Det är en dyr resa, de flesta stannar inte mer än en vecka, i undantagsfall två, få har därför möjlighet att tränga in på djupet. De flesta förbereder sig med att googla lite och ingen behärskar språket, fundamentet för missförstånd och feltolkningar visar således på en stabil betonggrund. Den som är renons på kunskaper om Japan har självfallet heller ingen grund att stå på när det gäller att ifrågasätta berättelserna. I den här artikeln tar bloggen därför upp ett antal av de vanligaste turiståsikterna om Japan och förklarar vari missuppfattningen ligger och hur det egentligen ligger till. Läs mer


18 kommentarer

Tokyo prefektur

Jodå, rubriken är helt korrekt. Tokyo är inte en stad, rent administrativt är det en prefektur. Dess japanska namn är Tokyo-to (東京都), till engelska översätter de det till Tokyo Metropolis och det råder föga tvekan om att de är ett urbant gytter av sällan skådat slag vi har att göra med. Men precis som i övriga prefekturer är det en guvernör som är högsta hönset, titeln är tochiji (都知事) och för närvarande är det en kvinna som innehar posten, Koike Yuko. Staden sträcker sig i öst-västlig riktning och det vi tänker på när vi säger Tokyo är de 23 stadsdelar som utgör det urbana centret längst i öst. Till ytan är den 2 194 km² eller ungefär ⅔ av Blekinge som fördelas ut på 14 miljoner personer, eller 6 350 inv/km², ungefär 20 ggr nationella genomsnittet. Tre stadsdelar har en befolkningstäthet på mer än 20 000 inv/km², Nakano-ku (21 896), Toshima-ku (23 188) och Arakawa-ku (21 507). Resultatet är således att varje enskild invånare har mindre än 50 m² att förfoga över. Läs mer