歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Poesi från Japans Heian period

Bloggen vill framföra en genuin ursäkt. I den fromma förhoppningen att göra Heianpoesin begriplig ställde jag upp den i tabellform i Word. Men publikationsplattformen WordPress och Microsoft är uppenbarligen inte överens om hur tabeller skall hanteras i HTML. Läsare (tack Göte och Dag) påpekade för mig att det såg förskräckligt ut. Tabellerna är därför nu borta och ersatta med indragna stycken. Kanske inte lika elegant, men åtminstone begripligt.

I begynnelsen varde kinesiska. Och det varde länge. Ungefär 400 år. Så höjden av bildning var att behärska detta komplicerade skriftspråk, som var så unikt illa anpassat till japanskans språkliga behov. Med agglutinerade verb, postpositioner och hierarkiska sociolekter. Så när man försökte sig på att skapa en egen kanon av litterära verk, som ett bevis på att man tillhörde den civiliserade världen, fick det ske på kinesiska. Det är ungefär som om Snorre Sturlasson varit tvungen att skriva Eddan på latin men förbjudits att använda ablativ, vokativ, ackusativ och lokativ i konstruktionerna. Resultatet hade blivit krystat, men någorlunda begripligt. Eller åtminstone möjligt att tolka. Han var nämligen kreativ, och de hittar vägar runt hindren. Så och de tidigaste japanska författarna. Läs mer


1 kommentar

Poesi och sanningen

Sanningen är som poesi, och alla hatar poesi. För det stora flertalet framstår poesiälskare som pseudointellektuella som vill framstå som lite märkligt kulturelitistiska, lite för mer än andra. Ungefär som med sanningssägare. Ta exemplet med Karl Henrik Grinnemo och hans kolleger på KI som anmälde Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning. Trots att en extern granskare, professor emeritus Bengt Gerdin, gav dem rätt så gjorde KI:s ledning vad de kunde för att tysta ned det. I kölvattnet av skandalen har det varit anmärkningsvärt tyst kring dem som faktiskt fick fram sanningen. Sanning och poesi. Poesi och sanning. I Japan har dock poesin en helt annan ställning.

Läs mer