歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Flygande nordkoreanen*

2013: 80 stycken, 2014: 65 stycken, 2015: 45 stycken, 2016: 66 stycken och 2017 så här långt 76 stycken varav enbart 28 under november månad. Så många nordkoreanska båtar har förlist längs den japanska nordvästkusten varje år. I de absolut flesta fallen har besättningarna redan avlidit, många gånger har liken förmultnat och i några fall har det endast funnits skelett kvar då liken konsumerats av sjöfågel. Tidigare i november anlände ett av dessa spökskepp med åtta överlevande ombord som uppgav sig vara nordkoreanska fiskare och de önskade bli repatrierade till Nordkorea.

Läs mer