歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

När blir självförsvar bara försvar?

Paragraf nio i den japanska grundlagen förbjuder Japan att ha en krigsmakt och att lösa sina internationella tvistefrågor med våld. Den enda stat bloggen på rak arm kan påminna sig som inte har en försvarsmakt är Vatikanstaten, alla andra har någon form av nationellt försvar, så även Japan. De kringgår sin egen grundlag genom att benämna sina styrkor för Nationella Självförsvarsstyrkor, för land, hav och luft. Är det då endast en semantisk lek? På ett plan kan man självklart hävda att Japan bryter mot sin egen grundlag (som för övrigt skrevs av amerikanska japanologer), men det får också konkreta konsekvenser för vad de kan göra och hur de får utföra det. Så hur starkt är det japanska försvaret och vilka problem har de att hantera? Läs mer


6 kommentarer

När Korea gav Japan storsmisk

Den moderna flottans fana

Den moderna flottans fana

För ett örike har Japan historiskt haft en remarkabel dålig flotta. Idag har de en mycket stark ”självförsvarsflotta” med bl.a. två hangarfartyg och närmare 400 flygplan. De byggde aldrig fartyg för att utforska världen och när de första gången verkligen kunde behövt en stark flotta skulle bristen på kapabla örlogsfartyg stå dem dyrt.

Normalt anser öriken havet vara en transportled till andra världar, men japanerna såg det traditionellt som ett skydd från omvärlden. Från Fukuoka på Kyushu över till Pusan i Korea var det med segelfartyg en två dagars resa och med Tsushima i blickfånget hade man land i sikte hela vägen över. Det var således en rimligt säker överfart. Det ansåg åtminstone Kublai Khan som nyttjade den rutten för ett försök att invadera Japan i mitten av 1200-talet. Tack vare gudarnas vindar ”kamikaze” misslyckades invasionsförsöket, tyfoner som normalt fruktades för skadegörelsen blev landets räddning. Läs mer