歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Samuraj och adel samma andas barn

Var samurjerna en motsvarighet till den europeiska adeln? Den frågan är inte helt enkel att besvara, samurajen tillhörde klaner, medan adel var begränsad till familjen. Men samtidigt var en daimyo, eller en klanledare, en position som gick i arv, precis som en greve eller baron. Under 1500talet adlades folk för de insatser de bistod konungen med under krig, en skicklig härförare utnämndes till hertig av något landområde och kunde därifrån gå vidare upp i hierarkin. En daimyo däremot tog titeln själv genom att med militär makt behärska ett specifikt landområde, mer av en meritokrati jämfört med Europa.
Läs mer