歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japanska demokratins historia

Fram tills öppnandet för omvärlden 1858 hade Japan aldrig exponerats för andra samhällsystem än de auktoritära. Den stora förebilden, Kina, styrdes av en enväldig härskare med stöd av en sofistikerad centralbyråkrati rekryterad på huvudsakligen meritokratisk väg. Kompetens ansågs allena vägledande. Japan hade en annan tradition med klaner som svor lojalitet, det innebar att de förväntades tillsätta de mest kompetenta från klanen. I realiteten kom familjeband att i väl många fall befordra nepotism framför kompetens. De två första shogunatens sönderfall och inre splittring kan härledas till dikotomin mellan behov och känslor. Samma dikotomi existerade mellan maktens yttre avspegling och inre verksamhet. Det var inte alltid helt enkelt att veta vem som i realiteten fattade besluten. Konsekvensen blir att en reformering, även när behovet är uppenbar, försvåras och i slutändan blir uppror och inbördeskrig de enda tänkbara lösningarna. Läs mer


Lämna en kommentar

Japan och Koreas komplicerade relation – del 7

Den del av relationerna mellan Japan och Korea som förmodligen är mest bekant för den som mer perifert intresserar sig för regionen är efterkrigstiden. När Japan ovillkorligt kapitulerade den 15 augusti 1945 var fortfarande ett stort antal soldater utstationerade i Korea. Landet var i realiteten redan delat. Sovjetunionen tryckte på norrifrån och USA invaderade från söder för att snabbast möjligt repatriera de japanska soldaterna i syfte att undvika hämndlystna blodbad. Trots deras insatser gick det inte helt att undvika. Läs mer


Lämna en kommentar

Tokyotribunalen – när japanska krigsförbrytare lagfördes

I Haag har Radovan Karadzic dömts till 40 års fängelse för brott mot mänskligheten. Domstolar som provar krigsförbrytelser går tillbaka till Nürnbergprocessen, men också, den åtminstone i Sverige, mindre kända Tokyotribunalen. Precis som att nazisterna skulle stå till svars ville den segrande sidan att de japanska militaristerna skulle sona sina gärningar. Överbefälhavaren för de allierade styrkorna i Fjärran Östern, general Douglas MacArthur, proklamerade den 19 januari 1946 tillsättande av International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) som kom att bestå av 11 domare, en vardera från Australien Filipinerna, Frankrike, Förenta Staterna, Holland, Indien, Kanada, Kina, Nya Zealand, Sovjetunionen och Storbritannien. Den amerikanske domaren John Higgins byttes efter ett halvår ut mot generalmajor Myron Cramer. Läs mer