歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japanska tidningar klarar den digitala utmaningen

Japanska dagstidningar, speciellt morgontidningarna, har inte alls drabbats av den tidningsdöd som går genom resten av världen. Upplagorna är förvisso marginellt lägre än för några år sedan, men de siffrorna motsvaras ganska väl av nedgången i befolkningen. Inte mindre än fem japanska morgontidningar ingår på världens tio-i-topp lista över dagstidningar med störst cirkulation. Störst av alla är Yomiuri Shinbun med en upplaga på 9 420 000 exemplar om dagen, följt av den mer välansedda Asahi Shinbun med 7 210 000 exemplar. Totalt utkommer det 43 126 000 exemplar om dagen i Japan, en hushållstäckning på 83 %. Drar vi ifrån singel hushållen, notoriska för att inte prenumerera, blir täckningen 123 %, och det stämmer ganska väl eftersom många på landsbygden prenumererar dels på en lokal men också en nationell tidning. Hur kan det komma sig att japanska tidningar klarar av konkurrensen från internet bättre än i andra länder? Läs mer